Mona Nilsson & Tytti Enroth-Nortes; Christian Blom; Mirja Ruokoranta; Risto Juusela:

 

Ihmiskunta ja langaton peli - Panoksina terveys, talous ja

      ympäristö

 

(- 2005.)

Sisällysluettelo

 

Takakannen teksti: "Ihmiskunta ja langaton peli on ilmestynyt Ruotsissa nimellä "Spelet om 3G" ja herättänyt vilkasta keskustelua. Kirjoittaja Mona Nilssonia on haastateltu TV:ssä. Tämä kirja kertoo myös Suomesta. Molemmissa maissa kansantalouksia rakennetaan "yhden kortin" varaan. Päällekkäisten langattomien teknologioiden terveysvaikutuksia ei ole lainkaan ennalta tutkittu. Tästä huolimatta Suomi katetaan päästä varpaisiin langattomilla verkkojärjestelmillä. Viranomaiset eivät valvo kokonaissäteilyn määrää. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole tehty. Kirja perustuu tutkittuun tietoon riskeistä. Riippumattomat tutkijat saavat todeta, että rahahanat sulkeutuvat, kun he julkaisevat teollisuudelle vahingollisia tuloksia. Tieteellisten tutkimusten arviointi osoittautuu yksisilmäiseksi. Samat ihmiset ovat ankkuroituneet kansainvälisiin päättäviin elimiin. Onko turvastandardeja suosittava ICNIRP riippumaton elin? Veteleekö teollisuus WHO:nkin naruista?

 

"Kun EU:ssa laadittiin 1990-luvun lopulla suosituksia sähkömagneettisen säteilyn raja-arvoiksi, Suomi kavahti sitoutumista varovaisuusperiaatteeseen. Varovaisuusperiaate merkitsisi sen tunnustamista, että tutkimuksin ei ole voitu sulkea pois pitkäaikaisten terveysvaikutusten olemassaoloa, pikemminkin päinvastoin. Monissa maissa, kuten Sveitsissä ja Britanniassa tämä on otettu vakavasti ja juuri lasten altistumista säteilylle on rajoitettu. Suomessa, Nokian kotimaassa, tämän on katsottu vahingoittavan langattoman viestinnän kehitystä. Kansalaiset ovat tästä oikeutetusti huolissaan ja heillä pitää myös olla oikeus vaikuttaa esim. tukiasemien sijoittumiseen elinympäristöönsä. Viranomaisten olisi perustettava julkinen rekisteri, josta jokainen saisi halutessaan nämä tiedot. Riskien kieltäminen voi johtaa suuriin ongelmiin tulevaisuudessa."

 

- Kansanedustaja Heidi Hautala"

 

* Lue myös toinen aiheeseen liittyvä kirja: Erja Tamminen: "Sähköä Ilmassa"

 

* Lue myös toinen aiheeseen liittyvä kirja: Gunni Nordström: "The Invisible Disease"

Henrik Varpiala