J. Krishnamurti:

 

- Ajan päättyminen

 

(Alkuteos: "The Ending of Time" - 1985.)

Sisällysluettelo

 

Kirja koostuu keskusteluista, jotka J. Krishnamurti kävi tunnetun fyysikon David Bohmin kanssa vuonna 1980. Teoksen nimi "Ajan päättyminen" ei suinkaan viittaa kellolla mitattavan ajan päättymiseen, vaan psykologisen ajan, eli lyhyesti tiivistettynä: alituisen joksikintulemisen päättymiseen.

 

Kirja käsittelee ihmiskunnan perusongelmaa, sen luonnetta ja olemusta. Keskustelu pohjautuu johdonmukaiseen logiikkaan sekä jossain määrin myös tieteelliseen perusteluun, mikä tekee etenemisen sulavaksi ja helposti seurattavaksi.

 

* Suosittelen kiinnostuneille myös muita Krishnamurtin kirjoja.

 

* Tietoa kirjailijasta: www.jkrishnamurti.org

 

* Katso myös Krishnamurtin ja Dr. Andersonin keskustelut: A Wholly Different Way of Living

 

 

- Elämän syvä haaste

 

(Alkuteos: "Meeting Life" - 1991.)

Sisällysluettelo

 

Kirja on hyvä tiivistelmä Krishnamurtin keskeisimmistä ajatuksista.

 

Lainaus takakannen tekstistä: "Krishnamurti kehottaa ihmisiä luopumaan valmiista vastauksista, oletuksista ja uskomuksista ja havainnoimaan elämää sellaisena kuin se hetkestä hetkeen ilmenee. Silloin on mahdollista vapautua sisäisesti pelosta ja surusta. Vain täydellinen muutos ihmisten sydämissä ja mielissä voi muuttaa yhteiskuntaa ja tuoda maailmaan rauhan. Siksi avautuminen tuolle muutokselle on haaste, joka meidän jokaisen tulisi ottaa vastaan.

      Elämän syvä haaste on kokoelma Krishnamurtin puheita, kirjoituksia ja keskusteluja usean vuosikymmenen ajalta. Se on havahduttava, ajaton ja silti tuore lukukokemus, joka haastaa lukijan pohtimaan omakohtaisesti olemisen syvintä luonnetta."

 

* Suosittelen kiinnostuneille myös muita Krishnamurtin kirjoja.

 

* Tietoa kirjailijasta: www.jkrishnamurti.org

 

* Katso myös Krishnamurtin ja Dr. Andersonin keskustelut: A Wholly Different Way of Living

Henrik Varpiala