Öljy loppuu, oletko valmis?
 
 
Maailman tärkein energianlähde ja kauppatavara on öljy. Se on myös erittäin tärkeä raaka-aine. Öljyn vuoksi maailmassa on käyty enemmän sotia kuin kehdataan myöntää ja öljyvarojen huvetessa sotavimma vain kiihtyy. Kyseinen musta mönjä on myös usein osallisena vakavissa ympäristötuhoissa - etenkin ilmastonmuutoksessa.
 
Jalostettu öljy on pääasiallisena polttoaineena lähes kaikessa minkä ihminen on laittanut liikkumaan ja niinpä minkä tahansa tavaran tai raaka-aineen, kuten myös ihmisten kuljetukset maailmassa pysähtyisivät äkisti öljypulaan. Globaali sähköntuotanto olisi suurissa vaikeuksissa ja monet kotitaloudet jäisivät lämmittämättä. Öljyä tarvitaan runsaasti myös uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkopaneelien, tuulivoimaloiden, vesivoimaloiden ja fuusiovoimaloiden valjastamiseksi käyttökuntoon. Öljyä palaa voimaloiden raaka-aineiden louhinnassa ja jalostamisessa, osien kuljetuksissa, kehittelytyössä sekä itse voimaloiden rakentamisessa. Myös lukuisat materiaalit, kuten muovit, kumit, keinokuidut ja asfaltti sisältävät öljyä.
 
Monet tutkijat arvioivat, että suurin osa maailman öljystä on jo löydetty. Esimerkiksi viime vuosi oli ensimmäinen, jolloin ei löydetty ainuttakaan merkittävää uutta öljykenttää, vaikka käytössä oli erittäin kehittynyttä etsintätekniikkaa. Öljyalan asiantuntijat (ASPO) arvioivat öljyntuotannon saavuttavan huippunsa vuonna 2010. Öljynkulutus kasvaa jatkuvasti ja tällä hetkellä maailma kuluttaa öljyä yli kolme kertaa enemmän kuin uusia varantoja löydetään. Suurin öljynkulutuksen kasvukeskus on Kiina. Sen öljynjano kasvoi viime vuonna 20 prosenttia. Tällä hetkellä Kiinassa on 10 miljoonaa henkilöautoa ja vuonna 2020 niitä arvioidaan olevan 120 miljoonaa. Lisäksi kovaa vauhtia yleistyvät tietokoneet ja muut laitteet syövät myös öljyä.
 
Öljyä tuotetaan päivässä 12 miljardia litraa ja se kattaa 40 prosenttia maailman energiantarpeesta. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa kysynnän kasvavan 25 vuodessa 60 prosenttia. Jos kulutus kasvaisi nykytasolla, tarvitaan öljyä vuonna 2020 yli 16 miljardia litraa päivässä - 5700 miljardia litraa vuodessa. Kaiken lisäksi voidaan hyvällä syyllä arvioida kysynnän kasvun kiihtyvän entisestään. Yhdysvaltojen tuhlaustalous kuluttaa neljäsosan maailman öljyntuotannosta, eikä mitään laantumisen merkkejä ole havaittavissa.
 
Ennusteita ei myöskään paranna se tosiasia, että öljy-yhtiöt yliarvioivat öljyvaransa säännöllisesti poliittisista ja taloudellisista syistä, kuten paremman luottoluokituksen saamiseksi. Halvasta öljystä on siis turha enää haaveilla, sillä varastojen ehtyessä ja kysynnän kasvaessa hinnat tulevat nousemaan taatusti. Viimeisten vuosikymmenien aikana on aina maagisesti julistettu öljyä riittävän enää 40 vuodeksi, tosin varovaisimmat arviot lähtevät nykyään enää 20-30 vuodesta. Yksi asia on kuitenkin varma: maailman öljyvarat ovat rajalliset ja todennäköisimmin kuin koskaan järkevästi hyödynnettävä öljy tulee loppumaan nykyisen nuoren sukupolven aikana.
 
Kaikesta huolimatta öljyn hintaa pidetään edelleen monissa valtioissa keinotekoisesti erittäin alhaisena ja pullotettu vesi maksaakin helposti enemmän kuin toiselta puolelta maailmaa kuljetettu, kilometrien syvyyksistä pumpattu ja jalostettu öljy. Hintapolitiikka estää tehokkaasti korvaavien energianlähteiden kehittelyn ja laajemman yleistymisen.
 
Yritysten tai valtioiden toiminnassa ei ole vielä havaittavissa juuri mitään toimintaa, mikä ottaisi huomioon öljyn hupenemisen ja kallistumisen - paitsi öljystä käytävät sodat. On vaikea kuvitella nykyisellä intressillä saatavan aikaiseksi polttomoottorin tilalle halpa korvike, joka toimisi myös edullisella, uusiutuvalla ja runsaasti saatavilla olevalla polttoaineella. Minulla ei sinänsä ole mitään sitä vastaan, jos suurimmalla osalla ihmisistä ei enää olisikaan varaa yksityisautoiluun, mutta suurelle osalle maailman väestöstä kallis öljy nostaisi lämmitys- ja ruokakustannuksia niin paljon, että toimeentulo kävisi jo mahdottomaksi.
 
Monet laskelmat osoittavat myös, että jos öljylle löydettäisiinkin yhtä edullinen korvaava energianlähde, olisivat seuraukset vielä tuhoisammat. Ympäristö ei kestä, vaikka esimerkiksi jokainen auto maailmassa kulkisi uusiutuvalla energialla - varsinkaan jos niitä olisi moninkertainen määrä.
 
Öljyvarojen loppuminen on yksi monista käännekohdista ihmisen historiassa, jolloin ihmisten vapaa tahto pakotetaan todellisuutta vastaavaksi: joko öljynkulutusta vähennetään vapaaehtoisesti tai herätään viimeisen tipan leimahdukseen.
 
  -  30.11.2004
 
* Aiheeseen liittyvä kirja: Thom Hartmann: "The Last Hours of Ancient Sunlight"
 
* Aiheeseen liittyvä kirja: David Ray Griffin: "The New Pearl Harbor"
 
* Aiheeseen liittyvä kirja: Michel Chossudovsky: "Sota ja globalisaatio"
 
* Vihreän polun julkaisu: Öljy loppuu, oletko valmis?

Henrik Varpiala