Julkaistu Vihreässä polussa 14.11. 2003

 

”Toivottavsti tästä luennosta jää mieleen edes tämä lause: Maailmanloppu ei ole tulossa, vaan menossa.” Eero Paloheimo lataa tiukasti maapallon ja ihmiskunnan alennustilasta.
 
 
Maailmanloppu ei tule kuin ”katkaisimesta”, vaan pitkällä aikavälillä. Tilanne pahenee jatkuvasti: esimerkiksi tällä hetkellä asiat ovat paljon huonommin kuin 20 vuotta sitten. 
– Ei ole enempää kuin pari 20 vuoden jaksoa jäljellä, ennustaa Paloheimo. Paloheimon mukaan odotettavissa on sosiaalinen ja ekologinen katastrofi, jotka saavat pitkälti voimansa yhä jatkuvasta väestönkasvusta. Katastrofit ovat toisistaan riippumattomia prosesseja, mutta myös tukevat toisiaan. Ekologinen katastrofi johtaa biosfäärin köyhtymiseen ja sosiaalinen katastrofi taas ihmiskunnan kurjistumiseen. 

Ekologinen katastrofi vaikuttaa aina ihmisiin negatiivisesti, mutta sosiaalinen katastrofi ei aina vaikuta negatiivisesti biosfääriin, vaan jopa helpottaa asioita luonnon kannalta. Usein nämä molemmat kiihdyttävät toisiaan. 

Joka 15. minuutti kuolee yksi eliölaji sukupuuttoon. Asiasta ei kuitenkaan pidetä ääntä, vaikka se on kohtalokkain asia pitkällä aikavälillä. 
– Aivan toisenlaista huomiota saisi, jos vaikka kännykät häviäisivät 15 minuutin kuluttua ja puolen tunnin päästä katoaisivat kaikki kirjat, vertaa Paloheimo purevasti.
 
 
Ihmiskunnan vaihtoehdot vaikuttaa 

Tulevaisuus on kiinni valinnoista. Paloheimo listaa erilaisia vaihtoehtoja:
– Ensimmäinen vaihtoehto on jatkaa kuten tähänkin saakka: ei uskota havaintoja, vaan uskotaan ihmeisiin. 

Toinen vaihtoehto on ottaa aikalisä ja pysäyttää kehitys: mietitään parisataa vuotta tekniikan vaaroja. 

Kolmas vaihtoehto on viilailu politiikan rajoissa: yritetään saada muutosta aikaan poliittisella vaikuttamisella – ja onhan vallassa mukava olla. 

Paloheimo näkee kuitenkin yhden vaihtoehdon olevan ylitse muiden: ainoa mahdollinen muutoksia tuova vaihtoehto on tekniikan täydellinen uudistaminen ehdottoman ympäristöystävälliseksi, siis teollinen vallankumous numero kaksi. Tällöin luonnollinen kiertokulku pysyisi koskemattomana – teknosfääri ei puuttuisi biosfäärin kiertoon lainkaan.
 
 
Muutoksen esteitä 

Paloheimo kertoo myös, mitkä asiat estävät muutosta tapahtumasta: 
- Demokratia estää muutosta, koska enemmistö on aina väärässä. Jos joku on oikeassa, se on aina pieni vähemmistö. Vallanhalu ajaa tekemään tietoisesti vääriä päätöksiä, jotka ovat seuraavia vaaleja silmällä pitäen ”poliittisesti viisaita” ratkaisuja. 

Työnjako on ongelma, sillä kukaan ei vastaa isoista asioista. Pitäisi perustaa maailmanlaajuinen toimielin, joka ottaisi tehtäväkseen valvoa ja ratkaista ympäristöongelmat. 

Suuren tuhon hitaus aiheuttaa illuusion kiireettömyydestä. Sen sijaan mitätön katastrofi sopivassa paikassa 11.9.2001 sai nopeasti aikaan valtavat panostukset. 

Valtavirtamedia vie huomion epäoleellisuuksiin ja turhuuksiin. Se tekee mitä ihmiset haluavat, koska monesti vain levikki kiinnostaa ja näin asioiden oikeellisuuskin jää toissijaiseksi.
- Lue pieniä lehtiä, ajattele suuria ajatuksia, neuvoo Paloheimo. 

Älymystö käsittelee aivan vääriä asioita, kuten ”korkeatasoista viihdettä” eli taidetta. Lisäksi media ja älymystö toimivat toisiaan tukien. 

Ihmiskeskeisyys saa luonnon merkityksen unohtumaan lähes täysin. Tässä mielessä kettutytöt ovat nostaneet esille oikean asian.
- Enempää en kettutyttöjen toimintaa kommentoi, lisäsi Paloheimo. 


14.11.2003
Henrik Varpiala ja Eija Nyyssönen
 
* Alkuperäinen julkaisu: Maailmanloppu on menossa
 
* Eero Paloheimon kotisivut: www.eeropaloheimo.fi/finnish.htm

Henrik Varpiala & Eija Nyyssönen