Olli Tammilehto:

 

- Maailman tilan kootut selitykset

 

(- 1998.)

Sisällysluettelo

 

Takakannen teksti: "Sotia, nälkää, kurjuutta ja ympäristötuhoja, eliölajien, kulttuurien ja kielten katoa… Näistä kertovat uutiset ja maailman tila –raportit. Tämä kirja sen sijaan pyrkii vastaamaan kysymykseen, miksi maailmamme on niin huonossa jamassa. Teos esittelee ja käy kriittisesti läpi julkisuudessa yleisesti tarjottavia selityksiä: taloutta, teknologiaa ja luonnonvoimia, väestönkasvua sekä ihmisten tietämättömyyttä, pahuutta ja kehittymättömyyttä. Näistä päädytään selityksiin, jotka liittyvät yhteiskuntamme valtarakenteisiin sekä niitä tukeviin myytteihin, ideologioihin ja puhetapoihin.

      Maailman tilan kootut selitykset nivoo yhteen monia eri alojen keskusteluja, jotka koskevat yksilöä, yhteiskuntaa ja koko maapalloa. Teos on ainutlaatuinen kattavuudessaan ja perusteellisuudessaan. Tästä huolimatta se on kirjoitettu yleistajuisesti kelle tahansa maailman tilasta huolestuneelle ihmiselle. Teoksen satojen lähdeviitteiden joukossa on paljon Suomessa tähän saakka tuntematonta aineistoa.

      Kirja ei anna yksinkertaista reseptiä, miten maailman tila voidaan parantaa. Silti se haastaa lukijansa myös tämän kysymyksen pohdintaan. Teos panee miettimään, onko kurjuuden ja tuhon syillä ja niistä poispääsyllä tekemistä toistensa kanssa.

 

Olli Tammilehto on vapaa tutkija ja kirjoittaja, joka on pitkään aktiivisesti osallistunut ympäristö- ja muita globaaleja kysymyksiä koskevaan keskusteluun ja toimintaan. Hän on luennoinut ekofilosofiasta Helsingin ja Oulun yliopistoissa."

 

* Kirjasta poisjäänyt luku "Mitä hyvälle tapahtuu?" on luettavissa Tammilehdon kotisivuilta

 

* Kirjailijan kotisivut: www.tammilehto.info

 

 

- Yhden taalan kysymys - Globalisaatio ja köyhyyskiista

 

(- 2003.)

Sisällysluettelo

 

Takakannen teksti: "Nykymuotoisen globalisaation vaikutuksista köyhyyteen on kaksi vastakkaista näkemystä. Tämän globalisaatiosuuntauksen kannattajien mielestä köyhyys on vähentynyt ja vähentyy tulevaisuudessa entisestään. Vastustajat taas väittävät, että vallitseva globalisaatio lisää kurjuutta tai ainakin hidastaa köyhyyden vähenemistä. Molemmilla osapuolilla on asiantuntemusta väitöskirjatonnien edestä. Mistä erimielisyys johtuu?

 

Tutkija Olli Tammilehto valottaa kiistan taustaa ja osallistuu keskusteluun. Olennaista on, miten käsitteet globalisaatio ja köyhyys ymmärretään ja miten köyhyyttä mitataan. Suomessa ja Intiassa keräämänsä aineiston pohjalta Tammilehto osoittaa paljon käytetyt köyhyyden mittaustavat täysin harhaanjohtaviksi. Hän määrittelee köyhyyden moniulotteiseksi, vähätuloisuutta laajemmaksi ilmiöksi.

 

Kirjaan sisältyy myös historiallinen katsaus köyhyyden, rikkauden ja vallan suhteisiin.

 

Tammilehdon teoksesta Maailman tilan kootut selitykset (Like 1998) kirjoitettua:

>> Niin hyvä ja kaikessa ajankohtaisuudessaan niin ajaton kirja, että sen arvo ei hetkessä katoa. >>

- Helsingin Sanomat

 

>> Harvoin törmää kirjaan, josta ei ole oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. -- Tällaista tarkastelua on suomeksi kaivattu, ja kirja on kansainvälisestikin vahva kannanotto. >>

- Niin & Näin"

 

* Kirjailijan kotisivut: www.tammilehto.info

Henrik Varpiala