Juha Siltala:

 

Työelämän huonontumisen lyhyt historia - Muutokset

      hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun

 

(- 2004.)

Sisällysluettelo

 

Takakannen teksti: "Työelämän muutos hyvinvointivaltiosta hyperkilpailuun

 

Ennen lamaa töissä olleet muistavat, kuinka työt ehti tehdä kunnolla valmiiksi, työilmapiiri oli nykyistä leppoisampi ja työnteosta saattoi joskus nauttiakin.

     Nyt toiset kärsivät työn paljoudesta ja toiset sen puutteesta. Työelämä on heikoimman lenkin ulosäänestystä. Harva voittaa, useimmat häviävät. Työ, jonka pitäisi vahvistaa identiteettiä, on muuttunut pahenevaksi loukkaukseksi työntekijöiden omanarvontunnolle: koko ajan täytyisi olla enemmän ja muuta kuin on eikä koskaan saisi olla tyytyväinen suorituksiinsa. Stressi, uupumus ja masennus ovat yleistyneet kansantaudeiksi.

     Kun pääoma vapautettiin kilpailuttamaan yrityksiä ja sijaintipaikkoja, lakko-oikeus siirtyi työntekijöiltä omistajille. Politiikasta tuli talouden hienosäätöä. Kaikki elämänalat alistettiin tulosmittaukseen. Sijoittaminen alkoi tuottaa mutta työntekijät kitua. Miten tähän on tultu?

 

Juha Siltala käsittelee teoksessaan toisen maailmansodan jälkeisten omistettujen työpaikkojen muuttamista markkinaehtoisiksi suoritteiksi. Taloushistoriallisesta taustasta ja työelämätilastoista edetään yksilöiden kokemuksiin.

     Hyperkilpailua voi pitää koko väestöllä tehtynä ihmiskokeena. Kokeen alustavat tulokset osoittavat ainakin sen, millainen kehitys ei voi olla inhimillisesti kestävää. Antoisakin työ muuttuu siunauksesta kiroukseksi, jos työntekijä ei voi toivoa sen avulla saavuttavansa mitään mutta pelkää kuitenkin menettävänsä kaiken.

     Onko ainoan vaihtoehdon politiikalle vaihtoehtoja? Voidaanko talous vielä alistaa palvelemaan ihmisten päämääriä sen sijaan että ihmisten olemassaolon oikeus määräytyy hyväksikäytettävyyden mukaan?"

 

* Tietoa kirjailijasta: www.helsinki.fi/historia/henkilokunta/siltala.html

Henrik Varpiala