Kaj Nyman:

 

- Talojen kieli

 

(- 1998. Pohjautuu teokseen: "Husens Språk" - 1989.) 

 

Kirja ihmisen ja ympäristön suhteesta, arkkitehtuurin näkökulmasta. Teoksessa pohditaan miten arkkitehtuuri ilmentää yhteiskunnallisia arvoja: nykyään esimerkiksi kiirettä, tehokkuutta, funktionaalisuutta, yksilöllisyyden murskaamista. Tämän lisäksi teoksessa käsitellään estetiikkaa, taidetta, luontoa ja näiden kaikkien suhdetta ihmiseen jokapäiväisessä elämässä. Kirjan tyyli on yhteiskuntakriittinen ja ajoittain kieleltään filosofinen, mutta kaikki perusajatukset selviävät varmasti kenelle tahansa. Kirjan luettuaan katsoo maailmaa uudella tavalla ja monien talojen kohdalla jää helposti miettimään niiden viestittämää sanomaa.

 

Takakannen teksti: ""Talojen kieli on sitä arkkitehtuuria, jota kaikki osaavat, äidinkielen tavoin. Arkkitehtuurin kuvilla on vastineensa jokaisen sielussa, jokainen ymmärtää pilarin ylpeyttä, suojaisen tilan lämmintä syliä, kivimuurin peräänantamattomuutta, ison ikkunan avomielisyyttä, pienen ikkunan salaperäisyyttä. Talot ovat kaikkien asia." 

Miksi arkkitehtuurista on kuitenkin meidän kulttuurissamme tullut kummajainen, johon harva pystyy solmimaan henkilökohtaisen suhteen? Voimmeko löytää uudestaan talojen kielen, joka on jokaisen äidinkieli?

 

Kaj Nyman on arkkitehti ja filosofian tohtori. Hän toimii yhdyskuntasuunnittelun professorina Oulun yliopistossa."

 

* Julkaisu Internetissä: Raine Mäntysalo & Kaj Nyman - 2001:

  Kaavoitus - suunnittelua? Suunnittelun patologioita maankäyttö- ja rakennuslain sovelluksissa

Henrik Varpiala