David C. Korten:

 

Elämä kapitalismin jälkeen - Maailma yhtiövallan kaaduttua

 

(Alkuteos: "The Post-Corporate World. Life After Capitalism." - 1999.)

Sisällysluettelo

 

Takakannen teksti: "Tohtori David C. Korten on Stanfordin Business Schoolin kasvatti, joka on työskennellyt Harvardin yliopiston tutkijana ja Yhdysvaltojen kansainvälisen kehityksen viraston johtotehtävissä. Kolmannessa maailmassa matkustaessaan Korten näki länsimaisen kehitysavun seuraukset, hylkäsi virallisen kehitysmaapolitiikan ja siirtyi toimimaan kansalaisjärjestöissä.

 

Menestysteoksessaan Maailma yhtiöiden vallassa (1995) Korten analysoi laajasti maailmantalouden megatrendejä, vallitsevia rahoitus- ja pörssikäytäntöjä, kehitysapua ja taloushallintoa. Elämä kapitalismin jälkeen jatkaa siitä, mihin edellisessä teoksessa jäätiin. Korten suuntautuu entistä syvemmälle tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Elämä kapitalismin jälkeen esittelee mallin siitä, miten valta voidaan siirtää ylikansallisilta yhtiöiltä takaisin ihmisille, ja millaisen globaalin järjestelmän voimme silloin muodostaa. Korten on aidosti utooppinen ajattelija, joka ongelmien vakavuutta vähättelemättä hahmottaa suuntaviivat kestävän ja ihmisarvoisen tulevaisuuden rakentamiseen.

 

Elämä kapitalismin jälkeen on sanomaltaan edellistä kirjaa henkilökohtaisempi. Uudenlaisen yhteiskunnan synty edellyttää ihmiskunnalta perinpohjaista asennemuutosta. Korten tarjoaa aineksia materialistisesta hyödyntavoittelusta vapaaseen henkisempään maailmankuvaan. Avaimet organisaatioiden kehittämiseen löytyvät biologien uusista näkemyksistä. Terveet elolliset järjestelmät kykenevät säätelemään toimintaansa niin, että osat ovat tasapainoisessa suhteessa kokonaisuuteen. Ihmisten on muutettava toimintamallinsa elämän omien voimien mukaisiksi, ennen kuin on liian myöhäistä.

 

"Maailma yhtiöiden vallassa tarjoaa oivaltavia näkemyksiä aikamme polttavimpiin kysymyksiin niin liikemaailman ihmisille, kansalaisaktivisteille kuin tavallisille kuluttajillekin, jotka tuntevat vastuuta tulevien sukupolvien elämästä."

- Kumppani

 

"Korten osoittaa hyvin miten yhdenmukaisuutta rajusti painottava maailmanlaajuinen kauppa ei ole sen puolustajien väitteistä huolimatta vapaata tai edes reiluutta hipaisevaa, vaan suurta kokoa ja röyhkeyttä suosivaa."

- Turun Sanomat "

 

* Suosittelen myös muita Kortenin kirjoja, kuten "Maailma yhtiöiden vallassa" ja "The Great

   Turning".

Henrik Varpiala