Me toteutamme ihmisoikeudet!

Julkaistu Vihreässä polussa 15.3. 2005

 


Presidentti Halonen pohdiskeli ihmisoikeuksien tulevaisuutta, globalisaatiota ja terrorismia Amnestyn vuosikokouksessa.
 
 
Presidentti Halosen mukaan on hienoa, että esimerkiksi köyhyyttä ja perheväkivaltaa ei enää väheksytä ihmisoikeusloukkauksina. Lisäksi presidentin mukaan ihmisoikeusperustainen lähtökohta on korvannut arvovapaaksi mielletyn, talouskasvuun perustuvan näkökulman.

Parantuneet tiedonvälitysmahdollisuudet, eri toimijoiden verkottuminen, ihmisten kasvanut tietoisuus omista oikeuksistaan sekä valtioiden tiivistynyt yhteistyö ovat tehneet ihmisoikeusloukkauksien salaamisen entistä vaikeammaksi, luetteli Halonen.
- Olemme mukana siinä valtavirrassa, joka tulee toteuttamaan ihmisoikeudet kaikkialla maailmassa, Halonen sanoi amnestyläisille.

Halosen mukaan ajatus, että ihmisoikeudet ovat valtion sisäinen asia, on aikansa elänyt. Kansainvälisen yhteisön vastuun rajat ovat kuitenkin hukassa. Kansanmurhat puhkeavat nopeasti ja niihin pitäisi puuttua nopeasti ja laajasti.
- Voimakkailla lääkkeillä on myös voimakkaat sivuvaikutukset, presidentti kuitenkin varoitti.

Ennen kansanmurhan puhkeamista sen syyt ovat olleet olemassa jo kauan. Näihin syihin kansainvälinen yhteisö ei ole kyennyt puuttumaan. Halonen vertasi:
- Tilanne on sama kuin ympäristönsuojelussa ja terveydenhoidossa. Yksimielisyys on olemassa, mutta kynnys toimia on korkea ja tahto puuttuu.
 
 
 
Terrorismia vastaan oikeusvaltion keinoin

Presidentti totesi, että terrorismin ja sen vastaisen sodan maailmassa paineet ihmisoikeuksien edistämiseen ovat kovat. Terrorismin tapauksessa myös kansainvälinen järjestelmä kohtaa jälleen rajansa, sillä järjestelmä perustuu valtioihin, jotka sitoutuvat ihmisoikeussopimuksiin.

- Terroristit eivät ole allekirjoittaneet ihmisoikeussopimuksia eivätkä ole järjestelmän osana. Siksi kansainvälinen järjestelmä on voimaton muiden kuin valtiollisten toimijoiden tekemiä loukkauksia vastaan, kuvasi Halonen.

Kuitenkin myös terrorisminvastainen taistelu on haaste ihmisoikeuksille. Esimerkkinä tästä Halonen mainitsi, miten teknologian kehitys on mahdollistanut kansalaisten entistä tarkemman jatkuvan tarkkailun ja seurannan.

Presidentin mukaan sovituista säännöistä kuten kidutuskiellosta ja oikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä on pidettävä kiinni:
- Suomi painottaa, että terrorisminvastaisen taistelun tulee tapahtua kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen.
 
 
 
Ihmisoikeudet globalisaatiopyörteessä

Vaikka verkottuminen ja tiedonvälitys ovat parantuneet, globalisaatio asettaa ihmisoikeustyölle myös haasteita.
- Globalisaation hallinta ja kehittäminen vastaamaan nykyistä paremmin ja tasapuolisemmin ihmisten ja luonnon tarpeita on aikamme avainkysymyksiä, Halonen painotti.

Terroristien ohella myöskään yritykset eivät ole sitoutuneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, vaikka niiden suora toiminta maailmassa on kasvanut räjähdysmäisesti. Valtioidenvälinen järjestelmä ei tavoita niitä.
- Ylikansalliset toimijat ovat ihmisoikeuskehityksen tarpeessa. ”Code of Conduct” ei korvaa sitovia säännöksiä, summasi Halonen.

Halosen mukaan olisi yritysten itsensäkin etu, että ne noudattaisivat ihmisoikeuksia eivätkä jäisi odottamaan muiden yritysten aloitetta asiassa. Sama pätee hänen mukaansa myös Kioton pöytäkirjan kaltaisiin valtioiden välisiin sopimuksiin.

- Onko se epätasaista kilpailua, jos yhdet joutuvat noudattamaan tiukempia sääntöjä kuin toiset? Ymmärrän tämän ajattelutavan, mutta en hyväksy sitä. Se on kehityksen pysäyttämistä ja taaksepäin kääntämistä, Halonen napautti.

Moninaisten haasteiden edessä presidentti Halonen kehotti olemaan rohkea:
- Ihmisoikeuksien toteutumiselle on tärkeää, että tämän päivän ihmiset olisivat yhtä rohkeita haaveissaan ja toiveissaan kuin ihmisoikeusjärjestöjen perustajat ovat olleet. 
 
 
15.3.2005
Eija Nyyssönen
 
* Katso lisää Halosen vierailusta: Suomi, ihmiskaupan luvattu maa?
 
* Amnesty International, Suomen osasto
 
* Vihreän polun julkaisu: Me toteutamme ihmisoikeudet!

Eija Nyyssönen